Till minne av Aino Larsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Aino Larsson

4 maj 1943 - 6 juli 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 29 juli 2021

kl 14.00

Plats

Lundby nya kyrka

Lundbygatan 2, 418 76 GÖteborg

Minnesstund

Torsdag 29 juli 2021

Plats

Örlogskapellet

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Aino Larssons begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32