Till minne av Elsie Karlsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Elsie Karlsson

19 augusti 1926 - 22 januari 2023

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Rädda Barnen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Elsie Karlssons begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38