Till minne av Sten Åke Ingvar Eriksson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Sten Åke Ingvar Eriksson

10 april 1941 - 4 augusti 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Sten Åke Ingvar Erikssons begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08