Till minne av Gun Brandt - Gillis Edman Begravningsbyrå

Gun Brandt

27 september 1930 - 5 augusti 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 2 september 2021

kl 13.00

Plats

Blå salen Uddevalla

Tänd ett ljus

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Gun Brandts begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08