Till minne av Jon Carlsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Jon Carlsson

27 juni 1982 - 31 maj 2021

Begravningsdagen

Begravning

Onsdag 30 juni 2021

kl 13.00

Plats

Bleketkyrkan, Uddevalla

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Jon Carlssons begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08