Till minne av Gun Utas - Gillis Edman Begravningsbyrå

Gun Utas

14 januari 1934 - 23 mars 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Gun Utas begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08