Till minne av Eskil Blidmyr - Gillis Edman Begravningsbyrå

Eskil Blidmyr

24 maj 1943 - 27 mars 2021

Begravningsdagen

Begravning

Onsdag 21 april 2021

kl 12.00

Plats

Östra kapellet

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Eskil Blidmyrs begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61