Till minne av Lennart Nilson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Lennart Nilson

8 maj 1932 - 15 april 2021

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Lennart Nilsons begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38