Till minne av Ulla-Britt Sjöberg - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ulla-Britt Sjöberg

29 maj 1947 - 28 april 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anna-Carin Lansenfeldt Delbert

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ulla-Britt Sjöbergs begravning?

E-post

anna-carin.delbert@gillisedman.se

Telefon

033-400 57 51