Till minne av Rune Larsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Rune Larsson

29 maj 1929 - 20 februari 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Rune Larssons begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08