Till minne av Arne Arvérus - Gillis Edman Begravningsbyrå

Arne Arvérus

4 februari 1933 - 13 mars 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Arne Arvéruss begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38