Till minne av Ingvar Pilhem - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ingvar Pilhem

7 juni 1925 - 25 augusti 2022

Begravningsdagen

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Susanne Tornestig

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ingvar Pilhems begravning?

E-post

susanne.tornestig@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 31