Till minne av Erik Svensson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Erik Svensson

26 mars 1931 - 26 januari 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Erik Svenssons begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15