Till minne av Karin Antonsson Gustavsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Karin Antonsson Gustavsson

28 maj 1954 - 20 mars 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser