Till minne av Bengt Svensson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Bengt Svensson

23 december 1946 - 11 juli 2021

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Ann-Sofie Sporrsäter

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Bengt Svenssons begravning?

E-post

ann-sofie.sporrsater@gillisedman.se

Telefon

0300-45 90 83