Till minne av Yvonne Sterner - Gillis Edman Begravningsbyrå

Yvonne Sterner

17 juni 1952 - 4 maj 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Yvonne Sterners begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15