Till minne av Gullan Olsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Gullan Olsson

14 februari 1926 - 2 mars 2023

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Blommor

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Gullan Olssons begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32