Till minne av Aina Olausson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Aina Olausson

1 december 1932 - 28 maj 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 17 juni 2021

kl 14.00

Övriga tillfällen

Tacksägelse – söndag 13 juni 2021, kl 17.00 – Oscar Fredriks kyrka

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Aina Olaussons begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61