Till minne av Ingegerd Särlvik - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ingegerd Särlvik

14 januari 1932 - 13 augusti 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Jennie Crusell

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ingegerd Särlviks begravning?

E-post

jennie.crusell@gillisedman.se

Telefon

0322-20 73 03