Till minne av Göte Teiffel - Gillis Edman Begravningsbyrå

Göte Teiffel

6 februari 1932 - 3 december 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Göte Teiffels begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32