Till minne av Inga-Lill Peterson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Inga-Lill Peterson

16 juli 1928 - 10 april 2021

Begravningsdagen

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Inga-Lill Petersons begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38