Till minne av Per-Olof Sandquist - Gillis Edman Begravningsbyrå

Per-Olof Sandquist

1 februari 1936 - 7 januari 2021

Begravningsdagen

Begravning

Onsdag 27 januari 2021

kl 13.00

Plats

Smyrnakyrkan

Lilla Bommen 1, 40439 Göteborg

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

John Ludvigsson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Per-Olof Sandquists begravning?

E-post

john.ludvigsson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 72