Till minne av Barbro Westin - Gillis Edman Begravningsbyrå

Barbro Westin

17 mars 1924 - 16 september 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Jennie Crusell

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Barbro Westins begravning?

E-post

jennie.crusell@gillisedman.se

Telefon

0322-20 73 03