Till minne av Anders Sundbeck - Gillis Edman Begravningsbyrå

Anders Sundbeck

16 januari 1944 - 15 april 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 9 september 2021

kl 11.00

Plats

Betlehemskyrkan

Info

Minnesgåvor

Diabetesfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Ann-Sofie Sporrsäter

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Anders Sundbecks begravning?

E-post

ann-sofie.sporrsater@gillisedman.se

Telefon

0300-45 90 83