Till minne av Christina Kårlén - Gillis Edman Begravningsbyrå

Christina Kårlén

21 november 1943 - 24 november 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Cancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Christina Kårléns begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61