Till minne av Ben Candelin - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ben Candelin

25 maj 1968 - 18 mars 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Anna-Carin Lansenfeldt Delbert

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ben Candelins begravning?

E-post

anna-carin.delbert@gillisedman.se

Telefon

033-400 57 51