Till minne av Evy Persson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Evy Persson

23 augusti 1932 - 6 mars 2023

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Röda Korset

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

Blommor

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Evy Perssons begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61