Till minne av Jarl Johansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Jarl Johansson

6 augusti 1937 - 26 mars 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 23 april 2021

kl 11.00

Plats

Mariakyrkan, Öckerö

Info

Minnesgåvor

Cancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Jarl Johanssons begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55