Till minne av Krister Plym - Gillis Edman Begravningsbyrå

Krister Plym

8 mars 1945 - 7 november 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Krister Plyms begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32