Till minne av Lennart Bergström - Gillis Edman Begravningsbyrå

Lennart Bergström

17 april 1943 - 19 april 2021

Begravningsdagen

Begravning

Onsdag 5 maj 2021

kl 13.30

Plats

Vallda kyrka

Vallda Kyrkbyväg 8, 43490 Vallda

Övriga tillfällen

Tacksägelse – onsdag 21 april 2021, kl 16.00 – Vallda kyrka

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Ann-Sofie Sporrsäter

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Lennart Bergströms begravning?

E-post

ann-sofie.sporrsater@gillisedman.se

Telefon

0300-45 90 83