Till minne av Astrid Nordqvist - Gillis Edman Begravningsbyrå

Astrid Nordqvist

7 maj 1930 - 17 juni 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Astrid Nordqvists begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08