Till minne av Gullbritt Nylén - Gillis Edman Begravningsbyrå

Gullbritt Nylén

27 oktober 1939 - 13 mars 2023

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Blommor

Åsa Johansson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Gullbritt Nyléns begravning?

E-post

asa.johansson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 67