Till minne av Ingrid Stavmyr - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ingrid Stavmyr

21 augusti 1930 - 18 september 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Alzheimerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ingrid Stavmyrs begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61