Till minne av Nils Toller - Gillis Edman Begravningsbyrå

Nils Toller

30 juni 1926 - 25 april 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 21 maj 2021

kl 11.30

Plats

S:t Olofs kapell

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Iréne Horvath

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Nils Tollers begravning?

E-post

irene.horvath@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 53