Till minne av Britt Larsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Britt Larsson

2 mars 1934 - 26 maj 2021

Begravningsdagen

Info

Minnesgåvor

Diabetesförbundet

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Jennie Crusell

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Britt Larssons begravning?

E-post

jennie.crusell@gillisedman.se

Telefon

0322-20 73 03