Till minne av Helge Svärd - Gillis Edman Begravningsbyrå

Helge Svärd

7 december 1927 - 23 oktober 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Helge Svärds begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38