Till minne av Sten Andrén - Gillis Edman Begravningsbyrå

Sten Andrén

19 mars 1932 - 18 september 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Sten Andréns begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38