Till minne av Lennart Mattsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Lennart Mattsson

27 maj 1930 - 2 augusti 2021

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Lennart Mattssons begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38