Till minne av Ann-Marie Rosin - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ann-Marie Rosin

4 oktober 1930 - 21 november 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ann-Marie Rosins begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61