Till minne av Lennart Yrhed - Gillis Edman Begravningsbyrå

Lennart Yrhed

10 maj 1940 - 9 april 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Cancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Lennart Yrheds begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55