Till minne av Elvy Gillgren - Gillis Edman Begravningsbyrå

Elvy Gillgren

13 juni 1921 - 8 januari 2023

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Ida Wiseman

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Elvy Gillgrens begravning?

E-post

ida.wiseman@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 73