Till minne av Christer Liljewall - Gillis Edman Begravningsbyrå

Christer Liljewall

3 juli 1942 - 26 december 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

SOS Barnbyar

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Jennie Crusell

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Christer Liljewalls begravning?

E-post

jennie.crusell@gillisedman.se

Telefon

0322-20 73 03