Till minne av Margaretha Lindeberg - Gillis Edman Begravningsbyrå

Margaretha Lindeberg

21 juni 1923 - 16 januari 2023

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Margaretha Lindebergs begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61