Till minne av Gigi Söderström Janson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Gigi Söderström Janson

28 juni 1937 - 7 maj 2021

Begravningsdagen

Begravning

Tisdag 22 juni 2021

kl 13.30

Plats

Särö kyrka

Minnesstund

Tisdag 22 juni 2021

Plats

Blomstermåla, Särö

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Mette Bjärbo

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Gigi Söderström Jansons begravning?

E-post

mette.bjarbo@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 42