Till minne av Madeleine Kristoffersson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Madeleine Kristoffersson

18 juni 1968 - 11 mars 2021

Begravningsdagen

Begravning

Onsdag 7 april 2021

kl 12.30

Plats

Bleketkyrkan, Uddevalla

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Madeleine Kristofferssons begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08