Till minne av Maria Ankargren - Gillis Edman Begravningsbyrå

Maria Ankargren

29 december 1955 - 19 maj 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Maria Ankargrens begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55