Till minne av Göran Lindqvist - Gillis Edman Begravningsbyrå

Göran Lindqvist

5 september 1923 - 5 augusti 2021

Begravningsdagen

Begravning

Måndag 30 augusti 2021

kl 13.00

Plats

Betlehemskyrkan

Minnesstund

Måndag 30 augusti 2021

Plats

Mariagården

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser