Till minne av Filip Söderberg - Gillis Edman Begravningsbyrå

Filip Söderberg

6 december 1995 - 6 februari 2021

Begravningsdagen

Info

Minnesgåvor

Hjärnfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Filip Söderbergs begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55