Till minne av Leif Berg - Gillis Edman Begravningsbyrå

Leif Berg

31 maj 1934 - 4 november 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Leif Bergs begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38