Till minne av Birger Hassel - Gillis Edman Begravningsbyrå

Birger Hassel

21 maj 1927 - 7 januari 2023

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Birger Hassels begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61